Badanie wideonystagmograficzne (VNG) jest badaniem wykorzystywanym w diagnostyce zawrotów głowy. Pobudzenie lub zmiany chorobowe układu równowagi decydują o wystąpieniu dwóch objawów: oczopląsu i zaburzeń równowagi (zawroty głowy są jedynie objawem subiektywnym). Dzięki rejestracji ruchu gałek ocznych w badaniu VNG przez bardzo czułą wideokamerę można diagnozować oczopląs. Badanie polega na śledzeniu ruchu punktów świetlnych kamerą umieszczoną w specjalnych goglach. Niektóre próby wykonuje się w różnych pozycjach ciała, inne z kolei polegają na celowym pobudzaniu błędnika poprzez wlewanie naprzemiennie ciepłej i zimnej wody do uszu.

Badanie VNG składa się z kilkunastu zróżnicowanych testów pozwalających na pełną diagnostykę:

  • próby oczopląsu samoistnego przy oczach otwartych oraz po zniesieniu fiksacji
  • próby śledzenia
  • próby oczopląsu spojrzeniowego
  • prób optokinezy
  • prób położeniowych
  • prób zmian szybkiego położenia (Dix - Hallpike’a)
  • prób kalorycznych

W trakcie wykonywania poszczególnych prób u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy, nudności i wymioty. Badania nie można przeprowadzić u pacjentów niewidomych lub z uszkodzoną błoną  bębenkową.

Przygotowanie do badania: badanie powinno być przeprowadzone na czczo (minimum 4 godziny). Osoba badana nie powinna posiadać makijażu (szczególnie pomalowanych rzęs).

Przez 24 godziny przed badaniem nie wolno stosować leków wpływających na ośrodkowy układ nerwowy (często informacja o takim działaniu podana jest w ulotce leku).

Po badaniu pacjent nie powinien prowadzić samochodu ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy.