Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR, BERA) to badanie słuchu, które stosuje się zarówno w badaniach przesiewowych, jak i diagnostycznych. Pozwala wykryć uszkodzenia słuchu w obszarze ucha środkowego, ślimaka, nerwu słuchowego i pnia mózgu.

Wskazania: podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci, podejrzenie guza nerwu statyczno - słuchowego, podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu, monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych.

Otoemisja akustyczna (emisja otoakustyczna, OAE) to nieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego. Jeśli ucho środkowe funkcjonuje prawidłowo, dźwięk dociera do ucha wewnętrznego. Wskazania: ocena stanu ucha wewnętrznego, badanie przesiewowe słuchu u niemowląt, topodiagnostyka uszkodzeń słuchu, monitorowanie zmian słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych, wykrywanie głuchoty czynnościowej, diagnostyka szumów usznych.