Audiometria impedancyjna (tympanometria) to badanie polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym (czyli części ucha zewnętrznego, odpowiedzialnej za przekazywanie dźwięków pobranych z otoczenia przez małżowinę uszną do błony bębenkowej). Jak przebiega to badanie słuchu?

Audiometria impedancyjna jest obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tympanometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.

Wskazania do badania

  • niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie bębenkowej
  • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
  • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach
  • niedosłuch odbiorczy
  • niedowład nerwu twarzowego

Przygotowanie do badania

Przed wykonaniem tympanometrii musisz pójść na badanie otolaryngologiczne, w tym ocenę drożności trąbki słuchowej, a także na subiektywne badania słuchu - audiometrię tonalną i audiometrię słowną czyli rozumienie mowy za pomocą testów słownych.