Badanie endoskopowe nosa i ujścia zatok polega na wprowadzeniu do jamy nosa endoskopu oraz obserwacji jam nosowych i ujść zatok na monitorze tory wizyjnego. Aby zwiększyć komfort  badania lekarz laryngolog znieczula błonę śluzową nosa. Spokojne podejście do badania i rozluźnienie pomaga osobie badanej podczas oceny endoskopowej.

W trakcie badania endoskopowego na ekranie monitora widać w powiększeniu badane narządy, co ułatwia lekarzowi postawienie trafnej diagnozy. Obraz z ekranu zapisywany jest w pamięci komputera i wydrukowany. Dzięki temu możliwe jest porównanie stanu nosa i okolic ujść zatok z wynikami wcześniej przeprowadzonych badań.

W uzasadnionych przypadkach pacjent kierowany jest na leczenie operacyjne.

Jeśli podczas wstępnego badania endoskopowego lekarz uzna, że wymagane jest przeprowadzenie dodatkowych badań diagnostycznych, wówczas pacjent otrzymuje skierowanie na takie badania. W niektórych wypadkach trzeba wykonać tomografię komputerową zatok, zgłosić się na konsultację alergologiczną, dodatkowe badania laboratoryjne.