gabinet

Oferujemy Państwu:

 • odpłatnie usługi medyczne, dla dorosłych i dla dzieci
 • ocenę słuchu u niemowląt, dzieci i osób dorosłych
 • kompleksową opiekę nad pacjentem z wadą słuchu przez lekarza audiologa i protetyka słuchu
 • aparaty słuchowe i akcesoria (baterie, filtry, itp.)
 • refundację aparatów słuchowych w ramach NFZ
 • ocenę pracy narządu równowagi

Przeprowadzamy badania słuchu metodami:

 • Audiometria tonalna
 • Audiometria impedancyjna
 • Videootoskopia
 • Otoemisja akustyczna
 • ABR

Wykonujemy diagnostykę w zakresie zaburzeń równowagi:

 • badanie ENG
 • badanie VNG