Badanie otoemisji akustycznej - jest metodą, która pozwala na ocenę stanu i funkcji samego ślimaka. Wyniki nieprawidłowe mogą sugerować niedosłuch i wymagają dalszej diagnostyki audiologicznej.

Przygotowanie do badania:

Przed badaniem ważne jest  oczyszczenie przewodów słuchowych dziecka tak, by nie znajdowała się tam zalegająca wydzielina. W przypadku bardzo małych dzieci zalecane jest wykonanie badania w czasie snu ze względu na dużą czułość urządzeń pomiarowych, konieczna jest cisza.

Przebieg badania:

Pacjent z podejrzeniem niedosłuchu, u którego należy wykonać badanie, kierowany jest do dźwiękoszczelnego pomieszczenia. Pacjentowi w pozycji siedzącej (za wyjątkiem bardzo małych dzieci, którym badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej w czasie snu), umieszcza się w uchu sondę pomiarową. Sonda składa się z głośnika nadającego dźwięk i czułego mikrofonu odbierającego sygnały ze ślimaka. Sonda pomiarowa połączona jest z aparatem przetwarzającym dane oraz z komputerem, na którym rejestrujemy wynik w postaci wykresu.